Working...
Welcome to Nucleus Catalog.
My Lightbox
 
Share
 


Use this feature to invite colleagues, clients, and associates to view this content item(s). Please supply your name and email address (for reply purposes) and the recipient's name and email address. To send the email, click the "Send" button. Fields marked with an asterisk are required. To return, click the "Cancel" button.
Zakrzepica żył głębokich (DVT - Deep Vein Thrombosis) i zatorowość płucna (Pulmonary Embolism)
Animacja medyczna 3D przedstawiająca zakrzepicę żył głębokich (DVT), rozpoczyna się od przedstawienia formowania się skrzepu krwi w żyle podudzia. W czasie przepływu czerwonych komórek krwi przez żyłę, wolniej poruszające się komórki i inne składniki krwi gromadzą się w zastawkach żylnych, tworząc miejscowy skrzep krwi, blokujący przepływ krwi w żyle. Kiedy skrzep oderwie się od płatka zastawki, przesuwa się w kierunku serca i płuc i nazywany jest wtedy zatorem. Ostatnia część animacji pokazuje zator umieszczający się w tkance płuc, gdzie tworzy potencjalnie zagrażający życiu zator tętnicy płucnej.
Primary Recipient 
Additional Recipient - 1 Remove
Additional Recipient - 2 Remove
Your Name and Email Address