Working...
Welcome to Nucleus Catalog.
My Lightbox
Item ID: exh5184_pol   Source ID: 2

Description: Rycina medyczna przedstawia całkowite rozerwanie ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego w pasie rotacyjnym barku z leczeniem chirurgicznym (akromioplastyka, czyli usunięcie wyrostka obojczykowego).

X

Rycina medyczna przedstawia całkowite rozerwanie ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego w pasie rotacyjnym barku z leczeniem chirurgicznym (akromioplastyka, czyli usunięcie wyrostka obojczykowego).

Max Image Size: 1964 pixels wide by 2420 pixels high
Zabieg chirurgiczny pasa rotacyjnego barku


 
Recent Comments
 

No comments have been posted.


 
Post a Comment