Loading…
Logo Catalog

Pagsubaybay ng Puso ng Fetus

ID: exh4859c_tgl
Imaheng medikal nagpapakita ng isang panlabas na de-koryenteng fetal heart rate monitor na may tatlong uri ng kalalabasan, kabilang ang isang naririnig na ulat ng bawat tibok ng puso ng sanggol, palabas na digital na nagsasabi ng mga pagtibok bawat minuto, at isang lathala na papel ng bawat tibok ng puso at paghilab mula sa ina. Nagpapakita ng isang ultrasound transducer na nakatali sa tiyan ng buntis na ina.

Nucleus Medical Media Disclaimer of Medical and Legal Liability

Nucleus Medical Media ("Nucleus") does not dispense medical or legal advice, and the text, illustrations, photographs, animations and other information ("Content") available on this web site is for general information purposes only. As with any medical or legal issue, it is up to you to consult a physician or attorney for professional advice. YOU SHOULD NOT DISREGARD PROFESSIONAL MEDICAL OR LEGAL ADVICE BASED ON CONTENT CONTAINED ON THIS WEB SITE, NOR SHOULD YOU RELY ON THE CONTENT ON THIS WEB SITE IN PLACE OF PROFESSIONAL MEDICAL OR LEGAL ADVICE.

NUCLEUS DISCLAIMS ALL RESPONSIBILITY AND LIABILITY FOR ANY COUNSEL, ADVICE, TREATMENT, DIAGNOSIS OR ANY MEDICAL, LEGAL OR OTHER INFORMATION, SERVICES OR PRODUCTS THAT YOU OBTAIN BASED ON VIEWING THE CONTENT OF THIS SITE. THE INFORMATION ON THIS WEB SITE SHOULD NOT BE CONSIDERED COMPLETE OR SUITABLE FOR ANY PURPOSE WHATSOEVER.

Mature Content Disclaimer: Certain Content on this web site contains graphic depictions or descriptions of medical information, which may be offensive to some viewers. Nucleus, its licensors, and its suppliers disclaim all responsibility for such materials.

close