Working...
Welcome to Nucleus Catalog.
My Lightbox
Item ID: si55551671_tgl   Source ID: 2

Description: Mga imaheng medikal na nagpapakita ng isang pagtitistis na total knee joint replacement (arthroplasty) na may isang prosthesis. Mga tanda kasama ang bahagi ng femur, bahagi ng tibia, at bahagi ng patella.

X

Mga imaheng medikal na nagpapakita ng isang pagtitistis na total knee joint replacement (arthroplasty) na may isang prosthesis. Mga tanda kasama ang bahagi ng femur, bahagi ng tibia, at bahagi ng patella.

Max Image Size: 2661 pixels wide by 1893 pixels high
Total Knee Replacement


 
Recent Comments
 

No comments have been posted.


 
Post a Comment