Working...
Welcome to Nucleus Catalog.
My Lightbox
Item ID: exh35292a_tgl   Source ID: 2

Description: Ang imaheng medikal ay nagpapakita ng mga yugto ng presentasyon ng panganganak na may mga tanda para sa matris, placenta, pubic symphysis, sacrum at baitang ng presentasyon (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) ipinapakita bilang mga linyang iginuhit mula sa pubic symphysis papunta sa likod ng balakang ng ina.

X

Ang imaheng medikal ay nagpapakita ng mga yugto ng presentasyon ng panganganak na may mga tanda para sa matris, placenta, pubic symphysis, sacrum at baitang ng presentasyon (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) ipinapakita bilang mga linyang iginuhit mula sa pubic symphysis papunta sa likod ng balakang ng ina.

Max Image Size: 2637 pixels wide by 1968 pixels high
Stasyon ng Panganganak ng Presentasyon


 
Recent Comments
 

No comments have been posted.


 
Post a Comment