Working...
Welcome to Nucleus Catalog.
My Lightbox
Item ID: exh35292a_pol   Source ID: 2

Description: Rycina medyczna przedstawia stadia przesuwania się dziecka w czasie porodu z zaznaczeniem macicy, łożyska, spojenia łonowego, kości krzyżowej i stadiami przesuwania się (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) przedstawionymi w postaci linii nakreślonych od spojenia łonowego do tylnej części miednicy matki.

X

Rycina medyczna przedstawia stadia przesuwania się dziecka w czasie porodu z zaznaczeniem macicy, łożyska, spojenia łonowego, kości krzyżowej i stadiami przesuwania się (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) przedstawionymi w postaci linii nakreślonych od spojenia łonowego do tylnej części miednicy matki.

Max Image Size: 2742 pixels wide by 1983 pixels high
Stadia przesuwania się dziecka w czasie porodu


 
Recent Comments
 

No comments have been posted.


 
Post a Comment