Working...
Welcome to Nucleus Catalog.
My Lightbox
Item ID: exhR0023_pol   Source ID: 2

Description: Rysunek przedstawia prawidłową anatomię barku w porównaniu ze stanem ostrym (zapalenie mięśni i powięzi) z rozerwaną i opuchniętą tkanką mięśniową oraz powięzią uciskającą nerwy, powodując silny ból.

X

Rysunek przedstawia prawidłową anatomię barku w porównaniu ze stanem ostrym (zapalenie mięśni i powięzi) z rozerwaną i opuchniętą tkanką mięśniową oraz powięzią uciskającą nerwy, powodując silny ból.

Max Image Size: 1266 pixels wide by 1806 pixels high
Skręcenie/naderwanie mięśniowo-powięziowe (zapalenie mięśni i powięzi)


 
Recent Comments
 

No comments have been posted.


 
Post a Comment