Working...
Welcome to Nucleus Catalog.
My Lightbox
Item ID: exh37666f_tgl   Source ID: 2

Description: Ang larawang medikal ay nagpapakita ng balikat ng sanggol na nakulong sa ilalim ng buto ng pubis ng ina habang ipinapanganak. Ang mga nerbiyos ng brachial plexus at binabanat at pinupunit habang ang sanggol ay hinihila mula sa daluyan ng panganganak.

X

Ang larawang medikal ay nagpapakita ng balikat ng sanggol na nakulong sa ilalim ng buto ng pubis ng ina habang ipinapanganak. Ang mga nerbiyos ng brachial plexus at binabanat at pinupunit habang ang sanggol ay hinihila mula sa daluyan ng panganganak.

Max Image Size: 2655 pixels wide by 1785 pixels high
Shoulder Dystocia na may Pinsala sa Brachial Plexus


 
Recent Comments
 

No comments have been posted.


 
Post a Comment