Working...
Welcome to Nucleus Catalog.
My Lightbox
Item ID: exhR0054_tgl   Source ID: 2

Description: Ang imaheng medikal ay nagpapakita ng mga tanda para sa butas ng ilong, tatagukan, bronchi, bronchus ng baga at mga bronchiole. Nagpapakita rin ng palitan ng gas (respiration) sa loob ng alveolus

X

Ang imaheng medikal ay nagpapakita ng mga tanda para sa butas ng ilong, tatagukan, bronchi, bronchus ng baga at mga bronchiole. Nagpapakita rin ng palitan ng gas (respiration) sa loob ng alveolus

Max Image Size: 2682 pixels wide by 1953 pixels high
Respiratory System


 
Recent Comments
 

No comments have been posted.


 
Post a Comment