Working...
Welcome to Nucleus Catalog.
My Lightbox
Item ID: exhR0016_tgl   Source ID: 2

Description: Ang imaheng medikal ay nagpapakita ng reproductive (urogenital) system ng babae na may tanda para sa mga bato, mga ureter, abdominal aorta, inferior vena cava, tubo ng matris (fallopian), obaryo, matris, pantog, cervix, urethra, puwerta, tumbong at puwet.

X

Ang imaheng medikal ay nagpapakita ng reproductive (urogenital) system ng babae na may tanda para sa mga bato, mga ureter, abdominal aorta, inferior vena cava, tubo ng matris (fallopian), obaryo, matris, pantog, cervix, urethra, puwerta, tumbong at puwet.

Max Image Size: 2706 pixels wide by 1779 pixels high
Reproductive System ng Babae


 
Recent Comments
 

No comments have been posted.


 
Post a Comment