Working...
Welcome to Nucleus Catalog.
My Lightbox
Item ID: exhR0001_tgl   Source ID: 2

Description: Imaheng medikal na nagpapakita ng mga lugar na nabarhan ng plaque sa mga ugat ng puso. Mga tanda kasama ang superior vena cava, aorta, kaliwang pulmonary artery, pulmonary trunk, kanang arterya ng puso, kaliwang pangunahing arterya ng puso, tangkay circumflex, kaliwang anterior descending branch at iba pa.

X

Imaheng medikal na nagpapakita ng mga lugar na nabarhan ng plaque sa mga ugat ng puso. Mga tanda kasama ang superior vena cava, aorta, kaliwang pulmonary artery, pulmonary trunk, kanang arterya ng puso, kaliwang pangunahing arterya ng puso, tangkay circumflex, kaliwang anterior descending branch at iba pa.

Max Image Size: 1973 pixels wide by 2492 pixels high
Puso na may Malamang na mga Lugar na Barado sa mga Ugat ng Puso


 
Recent Comments
 

No comments have been posted.


 
Post a Comment