Working...
Welcome to Nucleus Catalog.
My Lightbox
Item ID: exh5702_tgl   Source ID: 2

Description: Ang mga imaheng medikal ay nagpapakita ng paglala ng ARDS sa libel ng mga bronchiole at alveoli (mga supot ng hangin).

X

Ang mga imaheng medikal ay nagpapakita ng paglala ng ARDS sa libel ng mga bronchiole at alveoli (mga supot ng hangin).

Max Image Size: 2700 pixels wide by 1791 pixels high
Pulmonya at Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS)


 
Recent Comments
 

No comments have been posted.


 
Post a Comment