Working...
Welcome to Nucleus Catalog.
My Lightbox
 
Share
 


Use this feature to invite colleagues, clients, and associates to view this content item(s). Please supply your name and email address (for reply purposes) and the recipient's name and email address. To send the email, click the "Send" button. Fields marked with an asterisk are required. To return, click the "Cancel" button.
Przednie wycięcie szyjnego krążka międzykręgowego
Przednie wycięcie szyjnego krążka międzykręgowego
Rycina medyczna przedstawia operację kręgosłupa na odcinku kręgów C5-6 i C6-7, w tym unieruchomienie kręgów i stabilizację płytkową.
Primary Recipient 
Additional Recipient - 1 Remove
Additional Recipient - 2 Remove
Your Name and Email Address