Working...
Welcome to Nucleus Catalog.
My Lightbox
Item ID: si55551351_pol   Source ID: 2

Description: Rycina medyczna przedstawia przepływ krwi przez serce (krążenie sercowe). Zaznaczone są: prawy przedsionek/komora, lewy przedsionek/komora, zastawka płucna, zastawka mitralna, zastawka aorty i zastawki trójdzielne.

X

Rycina medyczna przedstawia przepływ krwi przez serce (krążenie sercowe). Zaznaczone są: prawy przedsionek/komora, lewy przedsionek/komora, zastawka płucna, zastawka mitralna, zastawka aorty i zastawki trójdzielne.

Max Image Size: 970 pixels wide by 1370 pixels high
Prawidłowe serce


 
Recent Comments
 

No comments have been posted.


 
Post a Comment