Working...
Welcome to Nucleus Catalog.
My Lightbox
Item ID: exhR0023_tgl   Source ID: 2

Description: Nagpapakita ng normal na anatomiya ng balikat na inihahambing sa isang malalang kondisyon (myofascitis) na may punit, namagang tisyung kalamnan at fascia na umiipit sa mga nerbiyos na nagdudulot ng labis na pananakit.

X

Nagpapakita ng normal na anatomiya ng balikat na inihahambing sa isang malalang kondisyon (myofascitis) na may punit, namagang tisyung kalamnan at fascia na umiipit sa mga nerbiyos na nagdudulot ng labis na pananakit.

Max Image Size: 1251 pixels wide by 1818 pixels high
Pilay/Kirot Myofascial (Myofascitis)


 
Recent Comments
 

No comments have been posted.


 
Post a Comment