Working...
Welcome to Nucleus Catalog.
My Lightbox
Item ID: exhR0026_tgl   Source ID: 2

Description: Imaheng medikal nagpapakita kung paano ang namuong dugo (embolus) sa mga binti ay gumagalaw sa mga vein papaunta sa mga arteryang pulmonary ng baga.

X

Imaheng medikal nagpapakita kung paano ang namuong dugo (embolus) sa mga binti ay gumagalaw sa mga vein papaunta sa mga arteryang pulmonary ng baga.

Max Image Size: 1918 pixels wide by 2520 pixels high
Pamamaraan ng Pulmonary Embolism


 
Recent Comments
 

No comments have been posted.


 
Post a Comment