Working...
Welcome to Nucleus Catalog.
My Lightbox
Item ID: exh5184_tgl   Source ID: 2

Description: Ang imaheng medikal ay nagpapakita ng pinsalang buong kapal na pagkapunit ng tendon ng kalamnang supraspinatus sa rotator cuff na may pagsasaayos pagtitistis (acromioplasty, o pagtanggal ng acromion process).

X

Ang imaheng medikal ay nagpapakita ng pinsalang buong kapal na pagkapunit ng tendon ng kalamnang supraspinatus sa rotator cuff na may pagsasaayos pagtitistis (acromioplasty, o pagtanggal ng acromion process).

Max Image Size: 1956 pixels wide by 2394 pixels high
Pagtistis ng Rotator Cuff


 
Recent Comments
 

No comments have been posted.


 
Post a Comment