Working...
Welcome to Nucleus Catalog.
My Lightbox
Item ID: exhR0061_tgl   Source ID: 2

Description: Ang mga imaheng medikal ay nagpapakita ng pagtistis na median nerve release sa kanang kamay na may mga bahaging pananakit at pamamanhid na may kulay na tanda sa mga hinlalaki at mga daliri.

X

Ang mga imaheng medikal ay nagpapakita ng pagtistis na median nerve release sa kanang kamay na may mga bahaging pananakit at pamamanhid na may kulay na tanda sa mga hinlalaki at mga daliri.

Max Image Size: 1944 pixels wide by 2556 pixels high
Pagtistis ng Carpal Tunnel Syndrome


 
Recent Comments
 

No comments have been posted.


 
Post a Comment