Working...
Welcome to Nucleus Catalog.
My Lightbox
Item ID: exh5980_tgl   Source ID: 2

Description: Ang imaheng medikal ay nagpapakita ng pagtanggal ng apdo sa pamamagitan ng laparoscopy na nagbunga ng pinsala sa bile duct. Isang pagtitistis na Roux-en-y gamit ang isang maliit na bituka ay ginagamit upang maisaayos ang pinsala.

X

Ang imaheng medikal ay nagpapakita ng pagtanggal ng apdo sa pamamagitan ng laparoscopy na nagbunga ng pinsala sa bile duct. Isang pagtitistis na Roux-en-y gamit ang isang maliit na bituka ay ginagamit upang maisaayos ang pinsala.

Max Image Size: 2676 pixels wide by 1791 pixels high
Pagtistis na Laparoscopic Cholecystectomy na may Pinsala sa Bile Duct


 
Recent Comments
 

No comments have been posted.


 
Post a Comment