Working...
Welcome to Nucleus Catalog.
My Lightbox
Item ID: exh36498_tgl   Source ID: 2

Description: Ang mga imaheng medikal ay nagpapakita ng isang pagtitistis na pagsasaayos ng luslos ventral sa pamamagitan ng laparoscopy na gumagamit ng Gore-Tex Mesh upang maiwasan ang mga pagluluslos sa hinaharap.

X

Ang mga imaheng medikal ay nagpapakita ng isang pagtitistis na pagsasaayos ng luslos ventral sa pamamagitan ng laparoscopy na gumagamit ng Gore-Tex Mesh upang maiwasan ang mga pagluluslos sa hinaharap.

Max Image Size: 1977 pixels wide by 2517 pixels high
Pagsasaayos ng Luslos na Ventral sa pamamagitan ng Laparoscopy


 
Recent Comments
 

No comments have been posted.


 
Post a Comment