Working...
Welcome to Nucleus Catalog.
My Lightbox
Item ID: exhR0024_tgl   Source ID: 2

Description: Ang mga imaheng medikal ay nagpapakita ng mga nabinat na intervertebral disc (umusli) at umiipit sa spinal cord. Mga tanda kasama ang nucleus pulposus, annulus fibrosus, dura mater (thecal sac) at cauda equina.

X

Ang mga imaheng medikal ay nagpapakita ng mga nabinat na intervertebral disc (umusli) at umiipit sa spinal cord. Mga tanda kasama ang nucleus pulposus, annulus fibrosus, dura mater (thecal sac) at cauda equina.

Max Image Size: 2686 pixels wide by 1878 pixels high
Pagluslos ng Diskong Lumbar at Pagkaipit ng Ugat ng Nerbiyos


 
Recent Comments
 

No comments have been posted.


 
Post a Comment