Working...
Welcome to Nucleus Catalog.
My Lightbox
Item ID: exh38509_tgl   Source ID: 2

Description: Ang mga imaheng medikal ay nagpapakita ng tatlong yugto ng kanser. Sa ikatlong yugto, ang kanser ay kumakalat mula sa glandulang prostata hanggang sa tumbong, colon at pantog.

X

Ang mga imaheng medikal ay nagpapakita ng tatlong yugto ng kanser. Sa ikatlong yugto, ang kanser ay kumakalat mula sa glandulang prostata hanggang sa tumbong, colon at pantog.

Max Image Size: 2641 pixels wide by 1765 pixels high
Paglala ng Kanser ng Prostata


 
Recent Comments
 

No comments have been posted.


 
Post a Comment