Working...
Welcome to Nucleus Catalog.
My Lightbox
Item ID: exh37380_tgl   Source ID: 2

Description: Imaheng medikal na nagpapakita ng baradong mga arterya (pagbara) sa puso mula sa pamumuo ng naipong plaque. Ang kondisyong ito ay karaniwang nagbubunga ng myocardial infarction, (MI o 'atake sa puso').

X

Imaheng medikal na nagpapakita ng baradong mga arterya (pagbara) sa puso mula sa pamumuo ng naipong plaque. Ang kondisyong ito ay karaniwang nagbubunga ng myocardial infarction, (MI o 'atake sa puso').

Max Image Size: 1975 pixels wide by 2463 pixels high
Paglala ng Coronary Artery Disease


 
Recent Comments
 

No comments have been posted.


 
Post a Comment