Working...
Welcome to Nucleus Catalog.
My Lightbox
Item ID: si55551482_tgl   Source ID: 2

Description: Imaheng medikal ng osteoporosis sa babaeng nasa gitnang gulang. Normal na matrix ng buto na inihahambing sa butong osteoporotic na may huminang trabeculae at matrix

X

Imaheng medikal ng osteoporosis sa babaeng nasa gitnang gulang. Normal na matrix ng buto na inihahambing sa butong osteoporotic na may huminang trabeculae at matrix

Max Image Size: 2520 pixels wide by 1643 pixels high
Osteoporosis


 
Recent Comments
 

No comments have been posted.


 
Post a Comment