Working...
Welcome to Nucleus Catalog.
My Lightbox
Item ID: si55551351_tgl   Source ID: 2

Description: Ang imaheng medikal ay nagpapakita ng daloy ng dugo (sirkulasyon sa puso) tungo sa puso. Kasama nito ang mga tanda para sa kanang atrium/ventricle, kaliwang atrium/ventricle, balbulang pulmonary, mitral, aortic at tricuspid.

X

Ang imaheng medikal ay nagpapakita ng daloy ng dugo (sirkulasyon sa puso) tungo sa puso. Kasama nito ang mga tanda para sa kanang atrium/ventricle, kaliwang atrium/ventricle, balbulang pulmonary, mitral, aortic at tricuspid.

Max Image Size: 2160 pixels wide by 2880 pixels high
Normal na Puso


 
Recent Comments
 

No comments have been posted.


 
Post a Comment