Working...
Welcome to Nucleus Catalog.
My Lightbox
Item ID: exh5494_pol   Source ID: 2

Description: Rycina medyczna głowy i szyi z zaznaczeniem mięśnia skroniowego, mięśnia pochyłego środkowego, mięśnia czworobocznego, żwacza, kręgów szyjnych (C2, C3 i C4), tchawicy i mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego.

X

Rycina medyczna głowy i szyi z zaznaczeniem mięśnia skroniowego, mięśnia pochyłego środkowego, mięśnia czworobocznego, żwacza, kręgów szyjnych (C2, C3 i C4), tchawicy i mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego.

Max Image Size: 1948 pixels wide by 2436 pixels high
Nerw rdzeniowy dodatkowy


 
Recent Comments
 

No comments have been posted.


 
Post a Comment