Working...
Welcome to Nucleus Catalog.
My Lightbox
Item ID: AL00143_tgl   Source ID: 2

Description: Imaheng medikal nagpapakita ng mga kalamnang superficial ng ulo, leeg, katawan, mga braso at paa gamit ang isang nakatayong larawan ng lalaki.

X

Imaheng medikal nagpapakita ng mga kalamnang superficial ng ulo, leeg, katawan, mga braso at paa gamit ang isang nakatayong larawan ng lalaki.

Max Image Size: 1672 pixels wide by 3874 pixels high
Muscular System (Walang tanda)


 
Recent Comments
 

No comments have been posted.


 
Post a Comment