Working...
Welcome to Nucleus Catalog.
My Lightbox
Item ID: AT00063_pol   Source ID: 2

Description: Rycina medyczna mięśni twarzy z zaznaczeniem mięśnia czołowego, okrężnego oka, jarzmowego większego i mniejszego, okrężnego ust, śmiechowego, żwacza, skroniowego, szerokiego szyi i mostkowo-obojczykowo-sutkowego.

X

Rycina medyczna mięśni twarzy z zaznaczeniem mięśnia czołowego, okrężnego oka, jarzmowego większego i mniejszego, okrężnego ust, śmiechowego, żwacza, skroniowego, szerokiego szyi i mostkowo-obojczykowo-sutkowego.

Max Image Size: 1991 pixels wide by 2520 pixels high
Mięśnie twarzy


 
Recent Comments
 

No comments have been posted.


 
Post a Comment