Working...
Welcome to Nucleus Catalog.
My Lightbox
Item ID: exh4992b_tgl   Source ID: 2

Description: Imaheng medikal na naglilista ng mga sintomas ng deep vein thrombosis (DVT) sa binti, kabilang ang pamamaga at pamumula, na pamumula at pag-init ng bahagi dulot ng capillary congestion.

X

Imaheng medikal na naglilista ng mga sintomas ng deep vein thrombosis (DVT) sa binti, kabilang ang pamamaga at pamumula, na pamumula at pag-init ng bahagi dulot ng capillary congestion.

Max Image Size: 1929 pixels wide by 2439 pixels high
Mga Sintomas ng Deep Vein Thrombosis (DVT)


 
Recent Comments
 

No comments have been posted.


 
Post a Comment