Working...
Welcome to Nucleus Catalog.
My Lightbox
Item ID: exhR0049_tgl   Source ID: 2

Description: Nagpapakita ng pamumuo ng pressure sore (bedsore, o decubitus ulcer) mula Stage 1, 2, 3 at 4 kung saan ang pagkabulok (pagkamatay ng tisyu) ay nanunuot sa balat, taba, fascia, mga tisyung subcutaneous, kalamnan at buto.

X

Nagpapakita ng pamumuo ng pressure sore (bedsore, o decubitus ulcer) mula Stage 1, 2, 3 at 4 kung saan ang pagkabulok (pagkamatay ng tisyu) ay nanunuot sa balat, taba, fascia, mga tisyung subcutaneous, kalamnan at buto.

Max Image Size: 2700 pixels wide by 1851 pixels high
Mga Pressure Sore


 
Recent Comments
 

No comments have been posted.


 
Post a Comment