Working...
Welcome to Nucleus Catalog.
My Lightbox
Item ID: exhR0005_tgl   Source ID: 2

Description: Ang imaheng medikal ay nagpapakita ng una, ikalawa at ikatlong antas ng pagkapaso ng balat na umaapekto sa epidermis, dermis, tisyung subcutaneous, kalamnan, mga arterya at vein.

X

Ang imaheng medikal ay nagpapakita ng una, ikalawa at ikatlong antas ng pagkapaso ng balat na umaapekto sa epidermis, dermis, tisyung subcutaneous, kalamnan, mga arterya at vein.

Max Image Size: 1962 pixels wide by 2568 pixels high
Mga Paso sa Balat


 
Recent Comments
 

No comments have been posted.


 
Post a Comment