Working...
Welcome to Nucleus Catalog.
My Lightbox
Item ID: exh6130d_tgl   Source ID: 2

Description: Isang imaheng medikal na nagtatampok ng isang pananaw mid-sagittal ng anatomiya ng tiyan at balakang ng babae. Mga mahiblang pagdirikit ang ipinapakita na nagmumula sa panloob ng tiyan hanggang sa mga bahagi ng maliit na bituka, tubong fallopian at matris. Ang ibang tanda ay nagpapakilala sa mga parte ng pusod, malaking bituka at pantog na malapit sa mga pagdirikit.

X

Isang imaheng medikal na nagtatampok ng isang pananaw mid-sagittal ng anatomiya ng tiyan at balakang ng babae. Mga mahiblang pagdirikit ang ipinapakita na nagmumula sa panloob ng tiyan hanggang sa mga bahagi ng maliit na bituka, tubong fallopian at matris. Ang ibang tanda ay nagpapakilala sa mga parte ng pusod, malaking bituka at pantog na malapit sa mga pagdirikit.

Max Image Size: 1965 pixels wide by 2469 pixels high
Mga Pagdirikit sa loob ng Tiyan at Balakang


 
Recent Comments
 

No comments have been posted.


 
Post a Comment