Working...
Welcome to Nucleus Catalog.
My Lightbox
Item ID: AT00063_tgl   Source ID: 2

Description: Imaheng medikal ng mga kalamnan ng mukha kasama ang mga tanda para sa frontalis, orbicularis oculi, zygomaticus major at minor, orbicularis oris, risorius, masseter, temporalis, platysma, at mga kalamnang sternocleidomastoid.

X

Imaheng medikal ng mga kalamnan ng mukha kasama ang mga tanda para sa frontalis, orbicularis oculi, zygomaticus major at minor, orbicularis oris, risorius, masseter, temporalis, platysma, at mga kalamnang sternocleidomastoid.

Max Image Size: 1991 pixels wide by 2520 pixels high
Mga Kalamnan ng Mukha


 
Recent Comments
 

No comments have been posted.


 
Post a Comment