Working...
Welcome to Nucleus Catalog.
My Lightbox
Item ID: exhR0055_tgl   Source ID: 2

Description: Ang imaheng medikal ay nagpapakita ng mga cervical, thoracic, lumbar and sacral dermatome, na mga bahagi ng balat na binibigyang suportang pakiramdam ng ugat ng nerbiyos ng gulugod.

X

Ang imaheng medikal ay nagpapakita ng mga cervical, thoracic, lumbar and sacral dermatome, na mga bahagi ng balat na binibigyang suportang pakiramdam ng ugat ng nerbiyos ng gulugod.

Max Image Size: 2601 pixels wide by 1971 pixels high
Mga Dermatome


 
Recent Comments
 

No comments have been posted.


 
Post a Comment