Working...
Welcome to Nucleus Catalog.
My Lightbox
Item ID: exh44819_tgl   Source ID: 2

Description: Ang larawang medikal ay nagpapakita ng pinsala sa brachial plexus habang ipinapanganak. Ang mga nerbiyos ng brachial plexus na naka-pula ay nagsasabi ng lugar ng pinsala.

X

Ang larawang medikal ay nagpapakita ng pinsala sa brachial plexus habang ipinapanganak. Ang mga nerbiyos ng brachial plexus na naka-pula ay nagsasabi ng lugar ng pinsala.

Max Image Size: 2617 pixels wide by 1827 pixels high
Mekanismo ng Shoulder Dystocia


 
Recent Comments
 

No comments have been posted.


 
Post a Comment