Working...
Welcome to Nucleus Catalog.
My Lightbox
Item ID: exh44819_pol   Source ID: 2

Description: Ta ilustracja przedstawia uraz splotu barkowego podczas porodu pochwowego. Nerwy splotu barkowego w kolorze czerwonym przedstawiają obszar urazu.

X

Ta ilustracja przedstawia uraz splotu barkowego podczas porodu pochwowego. Nerwy splotu barkowego w kolorze czerwonym przedstawiają obszar urazu.

Max Image Size: 2686 pixels wide by 1842 pixels high
Mechanizm dystocji barkowej


 
Recent Comments
 

No comments have been posted.


 
Post a Comment