Working...
Welcome to Nucleus Catalog.
My Lightbox
 
Share
 


Use this feature to invite colleagues, clients, and associates to view this content item(s). Please supply your name and email address (for reply purposes) and the recipient's name and email address. To send the email, click the "Send" button. Fields marked with an asterisk are required. To return, click the "Cancel" button.
DVT og lungeembolisme
Denne medisinske 3D-animasjonen, som viser en dyp venetrombose (DVT), starter med å vise en blodpropp som danner i en nedre lårvene. Mens røde blodlegemer strømmer gjennom venen, samles celler og andre blodelementer som beveger seg saktere opp i veneklaffene, og danner en stasjonær blodpropp eller trombe, som blokkerer blodstrømmen i venen. Når tromben brytes løs fra seilet kalles den en embolus, og denne beveger seg mot hjertet og lungene. Den siste delen av animasjonen viser embolusen sittende i lungevevet hvor den utgjør en potensielt livstruende lungeemboli.
Primary Recipient 
Additional Recipient - 1 Remove
Additional Recipient - 2 Remove
Your Name and Email Address