Working...
Welcome to Nucleus Catalog.
My Lightbox
Item ID: EDT00017_tgl   Source ID: 2

Description: Imaheng medikal nagpapakita ng mga problemang hatid ng diyabetes kasama ang stroke, panlalabo ng paningin, mataas na presyon. Sakit sa bato, pagbagsak ng timbang, at pagkasira ng nerbiyos.

X

Imaheng medikal nagpapakita ng mga problemang hatid ng diyabetes kasama ang stroke, panlalabo ng paningin, mataas na presyon. Sakit sa bato, pagbagsak ng timbang, at pagkasira ng nerbiyos.

Max Image Size: 1500 pixels wide by 3300 pixels high
Diyabetes: Mga Komplikasyon at mga Sintomas


 
Recent Comments
 

No comments have been posted.


 
Post a Comment