Working...
Welcome to Nucleus Catalog.
My Lightbox
Item ID: exhR0012_tgl   Source ID: 2

Description: Ang imaheng medikal ay nagpapakita ng mga pinsala sa intervertebral disc kasama ang intervertebral disc degeneration na nagdudulot ng pagbagsak ng annulus fibrosis, pag-usli ng gulugod at pagluslos ng bahagi ng gulugod na naglalagay ng presyon sa spinal cord at ugat ng nerbiyos, na nagdudulot ng pananakit at pamamanhid sa likod at mga binti.

X

Ang imaheng medikal ay nagpapakita ng mga pinsala sa intervertebral disc kasama ang intervertebral disc degeneration na nagdudulot ng pagbagsak ng annulus fibrosis, pag-usli ng gulugod at pagluslos ng bahagi ng gulugod na naglalagay ng presyon sa spinal cord at ugat ng nerbiyos, na nagdudulot ng pananakit at pamamanhid sa likod at mga binti.

Max Image Size: 2694 pixels wide by 1869 pixels high
Degenerative Disc Disease


 
Recent Comments
 

No comments have been posted.


 
Post a Comment