Working...
Welcome to Nucleus Catalog.
My Lightbox
Item ID: si55551157_tgl   Source ID: 2

Description: Imaheng medikal nagpapakita ng cardiac cycle na may dugong dumadaloy sa mga silid ng puso at mga ugat. Ang dugo ay bumabalik sa puso mula sa katawan, dumadaloy palabas ng puso patungo sa mga baga, bumabalik sa puso mula sa mga baga, at ibinobomba ng mga ventricle palabas papunta muli sa katawan.

X

Imaheng medikal nagpapakita ng cardiac cycle na may dugong dumadaloy sa mga silid ng puso at mga ugat. Ang dugo ay bumabalik sa puso mula sa katawan, dumadaloy palabas ng puso patungo sa mga baga, bumabalik sa puso mula sa mga baga, at ibinobomba ng mga ventricle palabas papunta muli sa katawan.

Max Image Size: 460 pixels wide by 300 pixels high
Daloy ng Dugo Tungo sa Puso


 
Recent Comments
 

No comments have been posted.


 
Post a Comment