Working...
Welcome to Nucleus Catalog.
My Lightbox
Item ID: si55551781_tgl   Source ID: 2

Description: Ang mga imaheng medikal ay nagpapakita ng isang graft na arteryal na isang pagtitistis na pagsasaayos ng luslos ventral sa pamamagitan ng laparoscopy na gumagamit ng Gore-Tex Mesh upang maiwasan ang mga pagluluslos sa hinaharap.

X

Ang mga imaheng medikal ay nagpapakita ng isang graft na arteryal na isang pagtitistis na pagsasaayos ng luslos ventral sa pamamagitan ng laparoscopy na gumagamit ng Gore-Tex Mesh upang maiwasan ang mga pagluluslos sa hinaharap.

Max Image Size: 2682 pixels wide by 1923 pixels high
Coronary Artery Disease - Operasyong Heart Bypass


 
Recent Comments
 

No comments have been posted.


 
Post a Comment