Working...
Welcome to Nucleus Catalog.
My Lightbox
 
Share
 


Use this feature to invite colleagues, clients, and associates to view this content item(s). Please supply your name and email address (for reply purposes) and the recipient's name and email address. To send the email, click the "Send" button. Fields marked with an asterisk are required. To return, click the "Cancel" button.
Cesarskie cięcie
Animacja 3D przedstawia częste przyczyny cesarskiego cięcia, w tym zaklinowanie barku, łożysko przodujące, stan zagrożenia płodu i ciąże mnogie. Podczas animacji położnik przyjmuje poród dziecka ułożonego w pozycji pośladkowej (najpierw nóżki) poprzez wykonanie nacięcia poziomego (bikini). Animacja opisuje również czego należy się spodziewać przed i po zabiegu.
Primary Recipient 
Additional Recipient - 1 Remove
Additional Recipient - 2 Remove
Your Name and Email Address