Working...
Welcome to Nucleus Catalog.
My Lightbox
Item ID: si55551741_tgl   Source ID: 2

Description: Imaheng medikal nagpapakita ng sistemang elektrikal ng puso (cradiac conduction system) habang may atrial fibrillation (mga pagkabog ng puso) na may pagbasa ng mga hudyat elektrikal ng EKG (ECG).

X

Imaheng medikal nagpapakita ng sistemang elektrikal ng puso (cradiac conduction system) habang may atrial fibrillation (mga pagkabog ng puso) na may pagbasa ng mga hudyat elektrikal ng EKG (ECG).

Max Image Size: 2688 pixels wide by 1719 pixels high
Atrial Fibrillation


 
Recent Comments
 

No comments have been posted.


 
Post a Comment