Working...
Welcome to Nucleus Catalog.
My Lightbox
Item ID: si55551520_tgl   Source ID: 2

Description: Ang imaheng medikal ay nagpapakita ng puso at mga baradong ugat ng puso. 1. Ugat ng puso na may stent at lobo; 2. Paglagay ng hangin sa lobo at pagpalapad ng stent. 3. Napalapad na stent sa lugar nito.

X

Ang imaheng medikal ay nagpapakita ng puso at mga baradong ugat ng puso. 1. Ugat ng puso na may stent at lobo; 2. Paglagay ng hangin sa lobo at pagpalapad ng stent. 3. Napalapad na stent sa lugar nito.

Max Image Size: 2703 pixels wide by 1755 pixels high
Arterya ng Puso: Pamamaraang Stent


 
Recent Comments
 

No comments have been posted.


 
Post a Comment