Working...
Welcome to Nucleus Catalog.
My Lightbox
Item ID: exh6037_tgl   Source ID: 2

Description: Ang larawang medikal ay nagpapakita ng isang aortic dissection (punit sa panloob na balat ng aorta), pumuputok at pumupuno ng dugo sa pericardial sac ng puso (cardiac tamponade ).

X

Ang larawang medikal ay nagpapakita ng isang aortic dissection (punit sa panloob na balat ng aorta), pumuputok at pumupuno ng dugo sa pericardial sac ng puso (cardiac tamponade ).

Max Image Size: 2682 pixels wide by 1827 pixels high
Aortic Dissection at Pagputok na may Cardiac Tamponade


 
Recent Comments
 

No comments have been posted.


 
Post a Comment