Working...
Welcome to Nucleus Catalog.
My Lightbox
Item ID: exhR0037_tgl   Source ID: 2

Description: Ang imaheng medikal ay nagpapakita ng gulugod kasama ang mga tanda para sa spinal cord, katawan ng vertebra, mga intervertebral disc, dura mater. Nagpapakita ng mga kabaluktutan ng gulugod, (cervical, thoracic, lumbar, sacral at coccygeal) kasama ang mga cervical at lumbar vertebra.

X

Ang imaheng medikal ay nagpapakita ng gulugod kasama ang mga tanda para sa spinal cord, katawan ng vertebra, mga intervertebral disc, dura mater. Nagpapakita ng mga kabaluktutan ng gulugod, (cervical, thoracic, lumbar, sacral at coccygeal) kasama ang mga cervical at lumbar vertebra.

Max Image Size: 2700 pixels wide by 1860 pixels high
Anatomiya ng Vertebral Column


 
Recent Comments
 

No comments have been posted.


 
Post a Comment