Working...
Welcome to Nucleus Catalog.
My Lightbox
Item ID: exh5418a_tgl   Source ID: 2

Description: Ang imaheng medikal ay nagpapakita ng isang normal at malusog na utak na may mga tanda na nagpapakilala sa cerebrum, parietal lobe, occipital lobe, cerebellum, medulla oblongata, mga temporal at frontal lobe.

X

Ang imaheng medikal ay nagpapakita ng isang normal at malusog na utak na may mga tanda na nagpapakilala sa cerebrum, parietal lobe, occipital lobe, cerebellum, medulla oblongata, mga temporal at frontal lobe.

Max Image Size: 2691 pixels wide by 1770 pixels high
Anatomiya ng Utak


 
Recent Comments
 

No comments have been posted.


 
Post a Comment