Working...
Welcome to Nucleus Catalog.
My Lightbox
Item ID: exh34080_tgl   Source ID: 2

Description: Ang imaheng medikal ay nagpapakita ng mga organ ng tiyan at digestion, kasama ang atay, tiyan, colon, maliit na bituka, appendix, at tumbong.

X

Ang imaheng medikal ay nagpapakita ng mga organ ng tiyan at digestion, kasama ang atay, tiyan, colon, maliit na bituka, appendix, at tumbong.

Max Image Size: 1940 pixels wide by 2448 pixels high
Anatomiya ng Tiyan


 
Recent Comments
 

No comments have been posted.


 
Post a Comment