Working...
Welcome to Nucleus Catalog.
My Lightbox
Item ID: exh6130b_tgl   Source ID: 2

Description: Ang mga imaheng medikal ay nagpapakita ng mga organ ng abdominal and reproductive system kasama ang mga malaki at maliit na bituka, matris, pantog, puwerta, tumbong at spinal cord (cauda equina).

X

Ang mga imaheng medikal ay nagpapakita ng mga organ ng abdominal and reproductive system kasama ang mga malaki at maliit na bituka, matris, pantog, puwerta, tumbong at spinal cord (cauda equina).

Max Image Size: 2658 pixels wide by 1854 pixels high
Anatomiya ng Tiyan ng Babae


 
Recent Comments
 

No comments have been posted.


 
Post a Comment