Working...
Welcome to Nucleus Catalog.
My Lightbox
Item ID: exh4837b_tgl   Source ID: 2

Description: Imaheng medikal ng anatomiya ng babae kasama ang tanda para sa bungo, utak, mata, arterya ng common carotid, mga tadyang, mga baga, puso, pali, diaphragm, atay, lapay, mga bato, mga buto ng balakang, tumbong, femur, patella, tibia at fibula.

X

Imaheng medikal ng anatomiya ng babae kasama ang tanda para sa bungo, utak, mata, arterya ng common carotid, mga tadyang, mga baga, puso, pali, diaphragm, atay, lapay, mga bato, mga buto ng balakang, tumbong, femur, patella, tibia at fibula.

Max Image Size: 1956 pixels wide by 2544 pixels high
Anatomiya ng Tao-Pananaw mula sa Harapan (Harap)


 
Recent Comments
 

No comments have been posted.


 
Post a Comment